Pierwsze kroki

Z Czesne - pomoc i dokumentacja

Instalacja


Uwaga! Jeśli aktualizujesz program, Twoje dane są bezpieczne. Program nie usuwa danych placówek ani przy odinstalowywaniu ani przy instalowaniu nowszej wersji. Nie jest też istotne, w jakim folderze zainstalujesz program - dane placówek zostaną odnalezione.


Przygotowanie danych

Konfiguracja programu

Przygotowanie programu do pracy rozpocznij od konfiguracji. Wybierz z menu opcję Plik->Konfiguracja programu (klawisz skrótu: F10). Poniżej elementy na które powinno się zwrócić uwagę na początku:

 • Uzupełnij kartę "Dane placówki". Dane te pojawiają się na każdym wydruku.
 • Na karcie "Czas pracy" dostosuj, jeśli to konieczne, dni pracy placówki. Zdefiniuj godziny bezpłatne oraz okres trwania roku szkolnego. Godziny bezpłatne są traktowane jako domyślne i mogą być zmieniane w każdej opłacie indywidualnie.
 • Zawartość karty "Kontakt i konto bankowe" również pojawia się na wydrukach.
 • Na karcie "Serwery pocztowe (SMTP)" należy skonfigurować przynajmniej jedno konto pocztowe. Bez niego nie będzie możliwe rozsyłanie mailem kart rodzica czy wezwań do zapłaty. (przeczytaj więcej o konfiguracji konta pocztowego)

Reszta opcji konfiguracyjnych może pozostać w ustawieniach domyślnych. Zawsze można je zmienić później, w razie potrzeby.


Uzupełnianie kartotek

Kartoteki proponujemy uzupełniać w takiej kolejności:

 • Kartoteka sal (Kartoteki->Słowniki->Sale)
 • Kartoteka wychowawców (Kartoteki->Wychowawcy / F6)
 • Kartoteka grup przedszkolnych (Kartoteki->Grupy przedszkolne / F5)
 • Kartoteka zajęć dodatkowych (Kartoteki->Zajęcia dodatkowe / F4)
 • Dostosuj słownik opłat do potrzeb Twojej placówki (Kartoteki->Słowniki->Typy opłat)
 • Kartoteka dzieci (Kartoteki->Dzieci / F3). Dopisując dziecko możesz od razu wpisywać jego opiekunów.
 • Opcjonalnie możesz zdefiniować też typy wpłat (Kartoteki->Słowniki->Typy wpłat).
 • Po ukończeniu przypisywania dzieci do grup przypisz wszystkim opłaty z poziomu Słownika opłat (Kartoteki->Słowniki->Typy opłat->Eksploatacja->Dodaj opłatę dziecku lub całej grupie). Wysokość opłaty może być dla każdego dziecka ustalona indywidualnie. Opłatę możesz dodać również w zakładce Opłaty podczas edycji dziecka.


Konfiguracja czytników kart zbliżeniowych
 • Podłącz do portu COM konwerter RCP78WR (jeśli jest taka potrzeba, podłącz i zainstaluj przejściówkę COM->USB)
 • Podłącz do zasilacza konwerter i czytnik/czytniki kart zbliżeniowych RCP78R za pomocą przejściówki LPS-1
 • Podłącz linie danych czytników z konwerterem za pomocą przejściówki LPS-1
 • Na komputerze z podłączonym konwerterem ustaw port COM na którym pracuje konwerter (Plik->Konfiguracja czytników kart zbliżeniowych->Wykryj konwerter)
 • Skonfiguruj czytniki kart zbliżeniowych podłączone do tego konwertera (Plik->Konfiguracja czytników kart zbliżeniowych->Wykryj czytniki)
 • Dodaj do systemu karty zbliżeniowe i przypisz je dzieciom (Kartoteki->Słowniki->Karty zbliżeniowe)


Eksploatacja

Codzienna praca z programem polega na:

 • Aktualizacji i uzupełnianiu kartotek
 • Wczytywaniu zdarzeń z czytników kart zbliżeniowych (domyślnie - automatycznie podczas startu programu na komputerze do którego przyłączony jest konwerter RCP78WR)
 • Uzupełnianiu nieobecności dzieci. Na podstawie nieobecności program oblicza wartość zwrotu stawki żywnościowej.
 • Uzupełnianiu godzin przyjścia i wyjścia dzieci z placówki. Jeśli korzystasz z czytników kart zbliżeniowych, to ten etap odbywa się automatycznie podczas wczytywania zdarzeń z czytników kart zbliżeniowych.
 • Zaznaczaniu zajęć nieodbytych. Na tej podstawie program oblicza wartość zwrotu za zajęcia dodatkowe.
 • Wpisywaniu wpłat od rodziców.


Raz w miesiącu musisz:

 • Przeliczyć miesiąc
 • Sporządzić i wydrukować/rozesłać mailem Karty rodziców
 • Również raz w miesiącu, zapewne pod koniec miesiąca, możesz sporządzić i wydrukować/rozesłać mailem przypomnienia o płatnościach do rodziców spóźniających się z regulowaniem należności.


Uwaga! Jeśli po przeliczeniu miesiąca coś zmieniasz - dodajesz nową wpłatę, poprawiasz na przykład wysokość opłaty czy daty uczęszczania na zajęcia dodatkowe - przelicz miesiąc powtórnie. Inaczej zmiany nie zostaną odzwierciedlone w rozliczeniach finansowych opiekuna.